لطفا جهت پرداخت حق عضویت سالیانه و عضویت در انجمن با این شماره تماس و هماهنگی بفرمایید:
۰۲۱-۸۸۲۴۷۸۶۹