بنام خداوندی که نور و دانایی را آفرید

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

اساتید ارجمند و همکاران گرامی
سلام
سیر در گستره وسیع علم رادیولوژی فک و صورت با نگاه بر افق های این رشته فاخر ،عزم جدی همه شما بزرگواران را می طلبد . مطمئنا توانمندی ها و پشتکار همکاران جوان تحت هدایت پیشکسوتان عزیز ، ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
امیدوارم کنگره سیزدهم میثاقی جهت همدلی بیشتر و زمینه ساز تحقق این هدف والا باشد.

دکتر مجید وفایی
رئیس انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت