بنام خدا
سیزدهمین کنگره انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در حالی آغاز میشود که جهان با پاندمی کووید 19 دست به گریبان است. با توجه به محدوديتهاي ناشي از همه گيري بيماري كرونا، این كنگره بصورت مجازي و با هدف ” نگرشي نوين بر راديولوژي دهان فك و صورت” برگزار خواهد شد. در این رویداد علمی، پانلهای متنوعی با موضوعات مختلف شامل مفصل گيجگاهي- فكي، دردهاي صورتي، غدد بزاقي، استخوان تمپورال، سينوسهاي پارانازال، تروماهاي مگزيلوفيشيال و ضايعات پاتولوژیک فك و صورت طراحی شده است که بصورت جامعی، ابعاد گسترده اي كه اين رشته قابليت ورود دارد را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در راستای نیل به اين هدف اساتيد برجسته داخلي و خارجي، از رشته هاي تخصصي مختلف دندانپزشكي و پزشكي، در هر پانل بصورت کاملا هدفمند و سيستماتيك به سخنراني پيرامون موضوعات انتخابي خواهند پرداخت. در كنار اين پانلهاي آموزش محور، پوسترهاي علمي در سالنهای مجازی ارائه خواهند شد و همچنين مسابقاتي با هدف يادبود پيشكسوتان عزيز اين رشته براي دندانپزشكان و دستياران تخصصي در نظر گرفته شده است.
اميد میرود كه غنای علمی این گردهمایی رضایت خاطر شرکت کنندگان عزیز را فراهم آورد و گامی به پیش در جهت ارتقای علمی و عملی رشته وزین رادیولوژی دهان، فک و صورت در کشور عزیزمان باشد.