هیئت مدیره

دکتر مجید وفایی دکتر مجید وفایی
دکتر مجید وفایی
رياست هيئت مديره انجمن
دکتر امیرعباس جعفری دکتر امیرعباس جعفری
دکتر امیرعباس جعفری
دبير هيئت مديره انجمن
دکتر امین حاجی علی افضلی دکتر امین حاجی علی افضلی
دکتر امین حاجی علی افضلی
عضو هیئت مدیره
دکتر فرزاد پورصفر دکتر فرزاد پورصفر
دکتر فرزاد پورصفر
خزانه دار
دکتر وحید آخشته دکتر وحید آخشته
دکتر وحید آخشته
بازرس
دکتر سامان نیر دکتر سامان نیر
دکتر سامان نیر
نایب رییس هیئت مدیره انجمن